ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ  (23,97,000 ಡಾಲರ್)

ಕೈಲಿ ಜೆನ್ನರ್  (1,835,000 ಡಾಲರ್)

ಮೆಸ್ಸಿ  (1,777,000 ಡಾಲರ್)

ಸೆಲೆನಾ ಗೊಮೆಜ್  (17,35,000 ಡಾಲರ್‍)

ಡ್ವೇನ್  ಜಾನ್ಸನ್ (17,13,000 ಡಾಲರ್‍)

ಕಿಮ್ ಕಾರ್ಡಶಿಯಾನ್ (1,689,000 ಡಾಲರ್‍)

ಅರಿಯಾನಾ ಗ್ರಾಂಡೆ (1,687,000 ಡಾಲರ್‍)

ಅರಿಯಾನಾ ಗ್ರಾಂಡೆ (1,687,000 ಡಾಲರ್‍)

ಖ್ಲೊಯ್ ಕಾರ್ಡಶಿಯಾನ್ (13,20,000 ಡಾಲರ್‍)

ಕೆಂಡಾಲ್ ಜಿನ್ನರ್‍ (12,90,00 ಡಾಲರ್‍)

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ  (1,088,000 ಡಾಲರ್‍)

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (423,000 ಡಾಲರ್‍)