ಹೆಚ್ಚು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನೆಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು

ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್  (25 ಚಿತ್ರಗಳು)

ಚಿರಂಜೀವಿ  (17 ಚಿತ್ರಗಳು)

ನಾಗಾರ್ಜುನ  (12 ಚಿತ್ರಗಳು)

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ  (12 ಚಿತ್ರಗಳು)

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್  (11 ಚಿತ್ರಗಳು)

ರವಿತೇಜಾ  (5 ಚಿತ್ರಗಳು)

ರಾಮ್‌ಚರಣ್  (2 ಚಿತ್ರಗಳು)

ಪ್ರಭಾಸ್  (2 ಚಿತ್ರಗಳು)

ಎನ್‌.ಟಿ.ಆರ್  (1 ಚಿತ್ರ)