ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್…!

ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್

ಶ್ರೇಯಾ ಶರನ್

ತ್ರಿಷಾ

ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ

ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್

ರಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ

ದೇವ್ ಮೋಹನ್

ದೇವಿಕಾ ಸಂಜಯ್

ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ