ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ

ಕಂಠಿ

ಉಗ್ರಂ

ರಥಾವರ

ಮಫ್ತಿ

ಭರಾಟೆ

ಮದಗಜ