2022 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಟ್ರೈಲರ್ ಗಳು

ಕೆಜಿಎಫ್ – 2 (28 million)

777 ಚಾರ್ಲಿ (25 million)

ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ (16 million)

ಕಾಂತಾರ (14 million)

ಗಂಧದ ಗುಡಿ (12 million)

ತೋತಾಪುರಿ -1 (11 million)

ಹೆಡ್ ಬುಷ್ (5.1 million)