2022 ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಲ್ ಆದ ತೆಲುಗು ಸಿನೆಮಾಗಳು

ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್

ಆಚಾರ್ಯ

ಥಾಂಕ್ಯೂ

ಥಾಂಕ್ಯೂ

ಲೈಗರ್‍

ಜಿನ್ನಾ

ಗಾಡ್ ಫಾಧರ್‍