ಹಳೇಯ ಟೈಟಲ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ತಿ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಸಿನೆಮಾಗಳು

ತಮಿಳು ನಟ ಕಾರ್ತಿ ತೆಲುಗಿನ ಹಳೇಯ ಟೈಟಲ್ ಗಳ ಸಿನೆಮಾಗಳು ಸೂಪರ್‍ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ

ಖೈದಿ

ದೊಂಗ

ಚಿನಬಾಬು

ಕಾಷ್ಮೋರಾ

ಸುಲ್ತಾನ್

ಸರ್ದಾರ್