ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ ಡಬ್ ಸಿನೆಮಾಗಳು

ಬಿಚ್ಚಗಾಡು (ತಮಿಳು) 16.6 ಕೋಟಿ

ಕಾಂಚನಾ 3 (ತಮಿಳು)   20 ಕೋಟಿ

24 (ತಮಿಳು)   15.6 ಕೋಟಿ

ರೊಬೋ (ತಮಿಳು)   36 ಕೋಟಿ

ಕೆಜಿಎಫ್-2 (ಕನ್ನಡ) 84.25 ಕೋಟಿ

ವಿಕ್ರಮ್ (ತಮಿಳು)  17.80 ಕೋಟಿ

ಕಾಂತಾರಾ (ಕನ್ನಡ)  15.13 ಕೋಟಿ