Categories: News

ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸದವಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ಅದೃಷ್ಟ ಚನ್ನಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅರಮನೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಾಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ! 70 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರು. ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ ದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೂ.

ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಹಾಗು ಅವರ ಗಂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನನವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಧಿ ಆಟ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು! ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರ ಗಂಡ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆರೋಯಿನ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋದವು! ಅದಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಹಾಗು ಕಾಮೆಡಿ ಪಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ಕೊನೆಗೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ 4 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಅವರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರು. 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೈದೆರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರು ದೃತಿ ಗೆಡದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಂದ ಒಂದು ಸಲಾಂ!

ಅದೃಷ್ಟ ಚನ್ನಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅರಮನೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಾಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ! 70 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರು. ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ ದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೂ.

ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಹಾಗು ಅವರ ಗಂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನನವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಧಿ ಆಟ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು! ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರ ಗಂಡ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆರೋಯಿನ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋದವು! ಅದಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಹಾಗು ಕಾಮೆಡಿ ಪಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ಕೊನೆಗೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ 4 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಅವರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರು. 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೈದೆರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಅವರು ದೃತಿ ಗೆಡದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಂದ ಒಂದು ಸಲಾಂ!

Sub Editor

Kannada Admin from b4blaze.com Contact Details: https://www.b4blaze.com/contact-us/

Leave a Comment

Recent Posts

ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಜೊತೆ ಬೇಕು ಎಂದ ಹಾಟ್ ಆಂಕರ್ ರಶ್ಮಿ, ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್…!

ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯ ಸ್ಟಾರ್‍ ಅಂಡ್ ಹಾಟ್ ಆಂಕರ್‍ ಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ…

21 mins ago

ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಆಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೊಟ್ವಾನಿ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೈರಲ್ ಆದ ಪೊಟೋಸ್…!

ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‍ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೊಟ್ವಾನಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಸೊಹೈಲ್ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಇದೀಗ ಆಕೆಯ ಮೆಹಂದಿ…

2 hours ago

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಎಂದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ ವಿಜಯ್….!

ಅಖಂಡ ಸಿನೆಮಾದ ಬಳಿಕ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಯ್ಯ…

4 hours ago

ಕೊತ್ತ ಬಂಗಾರು ಲೋಕಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ವೇತಾ ಬಸು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೋಸ್ ವೈರಲ್, ಆಕೆ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?

ಮೊದಲನೆ ಸಿನೆಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಬಸು ಸಹ…

5 hours ago

ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಪೂನಂ ಕೌರ್ ..…!

ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅನೇಖ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್…

6 hours ago

ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ರೂಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸೀನಿಯರ್ ನಟಿ ಮೀನಾ…!

ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಸೀನಿಯರ್‍ ನಟಿ ಮೀನಾ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೂಪರ್‍ ಹಿಟ್ ಸಿನೆಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೇಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.…

7 hours ago