Kannada Cinema News

ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಹಾಗು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷ#ಮೆ ಯಾಚನೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಟಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು #ಡ್ರ#ಗ್ ಸೇ#ವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ . ಇದಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಯ#ಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿ#ಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ! ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚಿರು ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷ#ಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು, ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷ#ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ! ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಟಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು #ಡ್ರ#ಗ್ ಸೇ#ವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಯ#ಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿ#ಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ! ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರೋ#ಶ#ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರು. ಚಿರು ಕೂಡ #ಡ್ರ#ಗ್ ಸೇ#ವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮ#ರೋ#ಣತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು! ಈಗ ಇದಿಕ್ಕೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಕೊನೆಗೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಹೌದು! ನಮ್ಮ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಈ #ಡ್ರ#ಗ್ #ಸೇ#ವನೆಯ ವಿವಾ#ದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮು#ರಿದಿದ್ದಾರೆ! ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಚಿರು ಸರ್ಜಾ ಅವರ #ಡ್ರ#ಗ್ ಸೇ#ವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ! ಅಸಲಿಗೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಚಿರು ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ! ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರೋ#ಶ#ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರು. ಚಿರು ಕೂಡ #ಡ್ರ#ಗ್ ಸೇ#ವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮ#ರೋ#ಣತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು!

ಇದಲ್ಲದೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಗನಾ ಅವರು ಹಲವಾರು ನಟರ ಜಾ#ತಕವನ್ನು ಬಿ#ಚ್ಚಿ#ಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಗಲಿದ ಚಿರು ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಭರ್ಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending

To Top